Slik bruker du Attraqua Specific Baits

  • Kutt eller klipp en passende bit av agnet. Hvis du kniper eller klemmer på agnet kan «skinnet» bli ødelagt og det vil henge dårligere på kroken.
  • Tre agnet på kroken så agnet dekker det meste av krokstammen. Dersom den løse enden er for lang vil dette ofte føre til at agnet revner lettere.
  • Under fisket vil agnet slippe ut lokkestoffer så effekten vil avta etter 20-30 minutter. Vi har fått fisk på agn etter flere timer i vannet, men lokkeeffekten vil da være svakere.

Oppbevaring

Attraquas produkter er designet for å tåle oppbevaring i romtemperatur over lang tid. Som alt annet spiselig anbefaler vi likevel at agnet oppbevares mørkt og kjølig når det er mulig.