Agn til røye

Attraquas spesialagn til røye er basert på substanser som får røyene til å oppsøke agnet og substanser som røya synes smaker godt. Det kan brukes alene eller i kombinasjon med andre agn. Agnet fungerer også glimrende på ørret og andre laksefisk.

Effektivt på ørret

Attraquas røyeagn har vist seg meget effektivt på ørret. Testfiskere og kunder fra hele landet har gitt os svært gode tilbakemeldinger på at dette kan brukes i sommersesongen som et alternativ til det rene ørretagnet. Du har naturligvis bedre hell med vårt ørretagn, men det er ingen grunn til å forkaste dette så snart røyesesongen er over.

I salg nå

Attraqua Røye er nå ute på pilotsalg hos Torshov Sportsfiske og Salar Sportsfiske.