Agn til torsk

Vårt spesialagn til torsk er laget for å lokke inn torsk fra lang avstand og stimulere den til å bite. Torskeagnet fungerer best på grunnere vann ned til 20-30 meter.
For best effekt bør man bytte agn minst hver halvtime.